GPR-Product logo

GPR Specials

GPR Specials meten duurzaamheidsprestaties van speciale gebouwen of gebieden, zoals stations of zwembaden. W/E adviseurs implementeert deze maatwerk instrumenten in nauwe samenwerking met opdrachtgevers.

 

GPR Sporthal en GPR Zwembad

GPR Sporthal en GPR Zwembad meten de duurzaamheidsprestaties van uw sportgebouw en zwembad (nieuwbouw of bestaande bouw) op de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde.

GPR Specials - Stationscan Duurzaamheid

Stationscan Duurzaamheid

ProRail, NS Stations en W/E adviseurs hebben de ‘Stationscan Duurzaamheid’ ontwikkeld om de sterke en zwakke punten van een station op het gebied van duurzaamheid in kaart te brengen.

Licentiehouders